امتحانات و نقش معلمان در چرخه بازخورد آموزشی

معلم در کلاس رو به دانش آموزان :
" این 40 سوال را بخوانید . 18 سوال امتحانی از این ها می آید !
با معاون مدرسه هماهنگ کردم . هر کدام از دانش آموزان مبلغ دو هزار تومان بابت تکثیر به نماینده کلاس می دهند ... 
مدارس ما به کجا می روند ؟
این ها اشکال ونیز برخی  روش های برگزاری آزمون و امتحانات در بعضی از مدارس هستند !
آیا این وضعیت مطلوب است ؟
آیا تعداد معدودی  سوال می تواند تمام مطالب را پوشش دهد ؟
آیا با این گونه روش ها که متاسفانه در برخی مدارس نهادینه شده است دانش آموزان " بی سواد " و نیز " تنبل " بار نمی آیند ؟
آیا با انجام و  استمرار این گونه اعمال ، " انتظارات کاذب و یا غیر واقعی " در دانش آموزان و اولیای آن ها ایجاد نمی شود ؟
چرا معلمان این گونه عمل می کنند ؟
آیا برخی از معلمان به دنبال " خود شیرینی " و نیز بالا بردن " درصد قبولی " به هر قیمت هستند تا شاید موقعیت آن ها در آن مدرسع تثبیت و نیز  چند ساعت  حق التدریس آن ها نزد مدیر مدرسه محفوظ بماند ؟!
آیا مسئولان این ها را نمی بینند ؟
 آیا معلمانی که می خواهند بر اساس استاندارهای شغلی و یا حرفه ای کار کنند باید همیشه با وضعیت موجود و برخی نرم های نانوشته در چالش باشند ؟
آیا اصولا جایی برای این گونه معلمان در سیستم تعریف شده است ؟
متاسفانه عدم نظارت و نیز اعمال روش های مدیریتی نادرست و سرانجام ترسیم چنین وضعیتی برای پوشاندن نقاط ضعف سیستم از طریق دستکاری در برون دادهای سیستم و به عنوان مثال " نمره " و " آمار قبولی " ، سیستم آموزشی را از نظر محتوا ضعیف و در آستانه ورشکستگی قرار داده است .

شاید مقصر ردیف اول ، معلمانی باشند که ناخواسته و یا ناگاهانه ، ابزاری شده اند برای ندیدن و یا عدم رویت واقعی عملکرد مسئولان و سیاست های آن ها که نظام آموزشی را به این جا رسانده اند  و البته این مسئولان هم همیشه با استناد به عملکرد همین معلمان توانسته اند موقعیت خود را استمرار و قوت بخشند ...


/ 1 نظر / 25 بازدید
ياسين

خوشحال ميشم سري بزنيد و اگر انتقادي ويا پيشنهادي راجع به موضوع حجاب داشتيد من رو راهنمايي فرماييد.