# سید_رازی_طبیب_،_معلمان_در_بند_،_محمد_داوری_،

بازدید نوروزی جمعی از اعضای شورای مرکزی و شوراهای مناطق با پیش کسوت سازمان معلما

امروز چهارشنبه هفدهم فروردین ماه ، جمعی از اعضای شواری مرکزی سازمان معلمان  ایران و شوراهای مناطق با آقای سید رازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید